Jste společenství vlastníků nebo bytové družstvo?

Jedna z oblastí, na které se zaměřujeme, je správa bytových domů. Poskytujeme ekonomicko-účetní služby a technické služby šité na míru společenstvím vlastníků a bytovým družstvům. Naším cílem je bezproblémový provoz vašeho domu.

Naše nabídka vychází vstříc všem, kteří chtějí mít dobrý přehled o hospodaření svého společenství a zajistit fungování domu po technické stránce.

Komunikace mezi námi a společenstvím probíhá na úrovni výboru či pověřeného vlastníka, od něhož si bereme podklady k zaúčtování, a to jak běžné doklady v průběhu roku, tak i podklady pro roční vyúčtování zálohových plateb. Doklady či jinou dokumentaci jsme schopni si operativně vyzvedávat přímo v domě v předem domluvených hodinách nebo přebírat v naší kanceláři.

Ekonomicko-účetní služby

Za klíčovou činnost považujeme vedení účetnictví. Správné, kompletní a přehledné účetnictví potřebuje každé společenství vlastníků a bytové družstvo. Účetnictví vedeme včetně všech navazujících činností, jako jsou fakturační agenda, bankovní agenda, roční vyúčtování a zpracování odměn.

Klientovi umožňujeme kdykoliv nahlédnutí do účetních dokladů a výstupů. Dle výstupů zároveň doporučíme plánování budoucích výdajů dle potřeb společenství.

Ekonomicko-účetní služby zahrnují

 • vedení účetnictví dle platné legislativy a předpisů
 • sestavení účetní závěrky
 • zpracování ročního vyúčtování
 • rekonstrukce účetnictví za minulá období
 • spolupráce při zpracovávání žádostí o poskytnutí bankovního úvěru nebo dotace
 • výkazy pro banky a úřady při úvěrech a dotacích
 • revize smluv

Profesionální předseda a technické služby

Profesionální předseda

Poskytujeme služby profesionálního předsedy společenství vlastníků. Profesionální předseda přebírá odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků. Organizuje chod společenství, je zodpovědný shromáždění. Pro výkon funkce má sjednané pojištění odpovědnosti za způsobené škody 

Technickou správou chápeme činnosti nutné pro provoz domu. Spolupracujeme s odborníky z různých oblastí administrativní a technické správy domu. Rozsah činností při správě připravujeme na míru dle požadavků společenství. Komunikace s vlastníky, zjišťování a reflektování jejich požadavků je naším zásadním pravidlem.

Technické služby

 • zabezpečení revizí technických zařízení dle norem
 • optimalizaci spotřeb energií
 • zabezpečení dodávek služeb spojených s bydlením
 • zajištění odečtů energií a médií v bytových a nebytových jednotkách
 • zabezpečení montáže a výměn poměrových měřidel - vodoměrů, měřičů spotřeby tepla
 • zajištění provádění běžných oprav a údržby společných částí budov
 • koordinace výběrových řízení dodavatelských firem tak, aby bylo transparentní

Správa nemovitostí je víc než opravář a uklízečka. Profesionální správci nemovitostí mají ve svých řadách kvalifikované účetní a odborníky na danou oblast. Takto vybraný partner dokáže optimalizovat vaše náklady, zajistí kvalitní služby a zamezí nepříjemnostem a rizikům.

Kontaktujte nás pro bezplatnou nezávaznou konzultaci na čísle 776 368 817 nebo emailu valova@amvia.cz.

Něco navíc

 •  

  Seznámení vlastníků s hospodařením za předešlý rok.

  Každoročně se osobně účastníme shromáždění vlastníků s přednesem účetní závěrky.


  Pohotovosti a poruchy

  poskytovatel služba tel.
  EON elektřina 800 22 55 77
  EON plyn 1239
  RWE plyn 1239
  VaK voda 800 800 825
  AMVIA technik 777 210 432


This template downloaded form free website templates